Privacybeleid

Oppe Egchelse Hei

Privacybeleid

Oppe Egchelsehei verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier. We voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder lees u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oppe Egchelsehei verwerkt persoonsgegevens van u en/of uw kind, omdat u en/of uw kind gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw kind verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Geslacht

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Oppe Egchelsehei verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u en/of uw kind:

Burgerservicenummer

Gegevens die betrekking hebben op uw hulpvraag/de hulpvraag van uw kind, waaronder mogelijk:

Gegevens m.b.t. uw gezondheid/de gezondheid van uw kind;

Gegevens over godsdienst/levensovertuiging

Gegevens over politieke gezindheid;

Gegevens over seksueel leven;

Gegevens over strafrechtelijk verleden;

Gegevens over familiaire relaties/gezinssamenstelling

Gegevens over opleidingen/scholingen

Deze gegevens worden alleen verwerkt indien deze van belang zijn in onze dienstverlening aan u/uw kind en indien u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Waarom we deze gegevens nodig hebben

Oppe Egchelsehei verwerkt bovenstaande gegevens voor de volgende doelen:

Het onderhouden van contact;

Het uitvoeren van passende begeleiding;

Oppe Egchelsehei verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Hoe lang we de gegevens bewaren

Oppe Egchelsehei zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan volgens de wet die op onze dienstverlening van toepassing is. De bewaartermijn vanuit deze wet is gesteld op 15 jaar.

 

Delen met anderen

Oppe Egchelsehei deelt uw gegevens alleen met derden wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzake, correctie of verwijdering sturen naar heddeke@egchelsehei.nl. Oppe Egchelsehei zal zo snel mogelijk, maar binnen 8 weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Oppe Egchelsehei neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie op telefoonnummer 06-34343504 of via heddeke@egchelsehei.nl. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

 

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

 

 

Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Laat het ons weten want dit help ons om onze zorg te verbeteren. U mag uw klacht sturen naar heddeke@egchelsehei.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met Heddeke via 06-34343504. We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

 

De hier getoonde versie is van 18-10-2023.

Openingstijden

Dagbesteding

Woensdag   09.00-17.30 uur
Donderdag  12.00-17.30 uur
Vrijdag         09.00-17.30 uur
Zaterdag      09.00-15.00 uur

Schoolvakanties

In de schoolvakanties is onze dagbesteding geopend op:
Maandag     09.00-16.00 uur
Woensdag   09.00-16.00 uur
Vrijdag         09.00-16.00 uur
Zaterdag.     09.00-15.00 uur

Om ouder(s)/verzorger(s) te ontlasten bieden we logeermogelijkheden in het weekend, vraag naar de mogelijkheden.

Financiering

Het financieren van een traject is mogelijk via WLZ-PGB of Hendig vanuit de gemeente Peel en Maas.

Contact

Heb je interesse in de zorg die Oppe Egchelsehei te bieden heeft, of wil je een kennismakingsgesprek plannen? Neem dan vrijblijvend contact op

Telefoon

06-34343504

Mail

heddeke@egchelsehei.nl

Adres

Roggelseweg 119
5987 NC Egchel